Hem

HÄR FINNS MÖJLIGHETEN TILL DEN UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING DU LETAR EFTER, OAVSETT OM DET GÄLLER DIG SOM INDIVID, LEDARE ELLER DITT TEAM.


Catharina skapar trygga och starka individer, ledare och team. I sin roll som mental coach och ledarutvecklare stärker hon de mentala musklerna hos individer och grupper som gör livet lättare och skapar bestående förändring. Hon får individer och grupper att fokusera på möjligheterna och att gå från tanke till handling. Självledarskap  Arbetsglädje  Förändring Livspusslet  Motivation Hjärnans reaktion på hot Rädslor Tankens kraft Mental träning i vardagen MålbilderTeam

 

Mentalt starka chefer, ledare och medarbetare ökar produktiviteten och effektviteten. Vidareutveckla dig och ditt team genom coachning, föreläsningar och workshops.

 

 

Individ

 

En mental styrka och ett starkt självledarskap minskar sårbarheten vid livets olika faser. Det hjälper dig också att forma det liv du vill ha.  

 

 

Blogg

 

Här får du inspirerande övningar och tänkvärd information kring sådant som rör självledarskap & mental träning. 

 

 

BOKA CATHARINA SOM FÖRELÄSARE & TILL WORKSHOPS

Catharina Lindstedt är flitigt anlitad som föreläsare och att hålla workshops. Hon pratar om motivation, tankens kraft och känslor och hur vi kan använda dessa till att skapa trygghet och välmående hos individer, i arbetsgrupper och i team och på så sätt skapa utveckling och bättre resultat.


Ett ämne hon brinner för är hur våra hjärnor reagerar på hot.  Catharina är en av Sveriges främsta ledarskaps- och organisationsutvecklare för att hantera och motverka otillåten påverkan (trakasserier, hot, våld och korruption) och tystnadskultur. 


Gemensamt för Catharinas arbete, workshops, kurser och föreläsningar är att injuta hopp, tilltro och framåtanda. Hon är generös och bjuder mycket på sin egen resa i livet för att visa att vi kan ta oss igenom motgångar och komma ur det starkare än tidigare. 

MENTAL STYRKA

- balans, klarhet & effektivitet

Att träna mentalt är minst lika viktigt som att träna fysiskt för att du ska uppleva ett välmående. 


  • Lär dig hantera stress privat och professionellt 
  • Skapa det liv du vill ha
  • Få saker gjorda
  • Lär dig att prestera på topp med balans
  • Skapa bestående förändringar
  • Utveckla ett starkt självledarskap och mental styrka 

Bokning inleds alltid med ett inledande samtal för att stämma av. 


SENASTE FRÅN INSTAGRAM - VARJE INLÄGG HAR SOM SYFTE ATT SKAPA INSPIRATION OCH STÄRKA DIG.